10.05.2016.

Donacije hrane kao porezno priznati manjak

Donacije hrane kao porezno priznati manjak

Posljednjim su izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 130/15) propisane nove odredbe o doniranju hrane kao porezno priznatom manjku dobara u smislu PDV-a

Posljednjim su izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 130/15) propisane nove odredbe o doniranju hrane kao porezno priznatom manjku dobara u smislu PDV-a. Tako se, sukladno čl. 26. st. 6. Pravilnika o PDV-u, porezno priznatim manjkom dobara smatraju isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini, obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.

Iako se donacije mogu obavljati izravno i putem posrednika, takve donacije mogu biti porezno priznati manjak dobara na koja se ne obračunava PDV samo ako se obavljaju isključivo putem neprofitnih pravnih osoba koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane u skladu s Pravilnikom o  uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje. Međutim, u slučaju elementarnih nepogoda hrana se može donirati izravno krajnjim primateljima, te će se u tom slučaju i takve donacije smatrati porezno priznatim manjkom dobara na koje se ne obračunava PDV. Posrednici u lancu doniranja hrane doniranu hranu ne smiju dalje prodavati, niti ju koristiti u komercijalne svrhe o čemu su obvezni donatoru dati izjavu, već ju moraju dalje dati odnosno (donirati) krajnjim primateljima. Posrednici u lancu doniranja hrane mogu biti fizičke i pravne osobe, a Zahtjev za upis u Registar posrednika podnose Ministarstvu poljoprivrede prije početka obavljanja poslova posrednika, na Obrascu ZURPDH.