10.05.2016.

Druga djelatnost - uplatni računi za doprinose

Druga djelatnost - uplatni računi za doprinose

Fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak, po osnovi obavljanja druge djelatnosti obvezni su plaćati doprinose na osnovicu koju čini iznos godišnje dobiti/dohotka

Fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak, po osnovi obavljanja druge djelatnosti obvezni su plaćati doprinose na osnovicu koju čini iznos godišnje dobiti/dohotka, najviše do osnovice propisane Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (Nar. nov., br. 153/14), a koja iznosi 61.955,40 kn.
Uplatni računi za doprinose su sljedeći:


Mirovinsko osiguranje I. stup (20%/15%)
HR1210010051863000160 (Državni proračun RH)
HR68 8320 – OIB

Mirovinsko osiguranje II. stup (5%)
HR7610010051700036001 (Dopr. za MO - ind. kapit. štednja)
HR68 2224-OIB

Obvezno zdravstveno osiguranje (15%)
HR6510010051550100001 (HZZO - obvezno ZO)
HR68 8800-OIB


Za 2016. godinu najviša osnovica za obračun doprinosa, i za obveznike poreza na dobit i dohodak, iznosi 62.688,60 kn.