06.04.2016.

Fiskalizacija kod obrtnika paušalista

Fiskalizacija kod obrtnika paušalista

Obrtncii paušalisti se smatraju malim obveznicoma fiskalizacije. Oni ne moraju, ali mogu, izabrati ispostavljanje račune putem elektroničkih naplatnih uređaja

Obrti koji se oporezuju paušalno smatraju se malim obveznicima fiskalizacije. Oni ne moraju, ali mogu, izabrati ispostavljanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja. U svrhu fiskalizacije imaju sljedeće obveze: internim aktom opisati poslovni prostor i oznaku operatera – osoba koje su ovlaštene za ispostavljanje računa (npr.: 1 – Mira Mirić, 2 – Ivan Ivić, itd.), račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz uvezene knjige računa, koju prije početka upotrebe, ovjerava najbliža Ispostava Porezne uprave, te na taj način provode postupak fiskalizacije izdavanja računa za paušaliste, u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Račun mora sadržavati: podatke o izdavatelju (naziv prodavaonice, adresu i osobni identifikacijski broj vlasnika), Datum i vrijeme (sat, minuta) izdavanja računa, broj računa – sastoji se od 3 dijela, i to: broj računa - svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina, oznaka poslovnog prostora, oznaka naplatnog mjesta, oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju npr. prvi račun broj 1-1-1, drugi 2-1-1, itd. Sve to obveznik propisuje internim aktom prije početka fiskalizacije, oznaku načina plaćanja računa - gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice, transakcijski račun, ostalo ili bezgotovinski (virmanski nalozi, akreditivi, mjenice, zadužnice, i dr), naziv robe ili usluge, jediničnu cijenu, ukupan iznos računa.

Jedinstveni identifikator računa (JIR osigurava Porezna), a zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (osigurava FINA). Porezna uprava prilikom dodjele JIR-a neće provjeravati slijednost računa, već prilikom nadzora i dodatnih analiza. Bitno je da postoji slijednost računa u knjigovodstvu poreznog obveznika i da je jasno propisana internim aktom obveznika fiskalizacije. Znači u postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat će rupe u brojevima računa koji se fiskaliziraju, ako obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost za gotovinske i bezgotovinske račune.