10.02.2016.

IZNOS DOPRINOSA ZA OSOBNO OSIGURANJE OBRTNIKA U 2016. GODINI

IZNOS DOPRINOSA ZA OSOBNO OSIGURANJE OBRTNIKA U 2016. GODINI

Obrtnici su obvezu doprinosa za obvezna osiguranja za razdoblje osiguranja od 1. siječnja 2016. godine pa nadalje dužni sami obračunavati i o tome podnositi Obrazac JOPPD

Iznos doprinosa za osobno osiguranje obrtnika za 2016. godinu utvrđuje se na osnovu prosječne plaće, u skladu s odredbom članka 7. točke 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj-kolovoz 2015. (NN 121/15) iznosi 8.037,00 kuna. Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja.

 

NAZIV DOPRINOSA

STOPA U %

IZNOS U KUNAMA

UPLATNI RAČUN

MODEL

POZIV NA BROJ

Doprinos za MIO 1. Stup

15,00

783,61

HR1210010051863000160

HR68

8230-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 2. Stup

5,00

261,20

HR7610010051700036001

HR68

2330-OIB-JOPPD

Doprinos za zapošljavanje

1,70

88,81

HR1210010051863000160

HR68

8796-OIB-JOPPD

Doprinos za zdravstveno osiguranje

15,00

783,61

HR6510010051550100001

HR68

8478-OIB-JOPPD

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

0,50

26,12

HR6510010051550100001

HR68

8133-OIB-JOPPD

UKUPNO:

  1. 943,35

 

 

 

Važno je napomenuti da od 01.01.2016. godine porezna uprava više neće izdavati rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa. Uplata doprinosa u pravilu se izvršava do 15. dana u mjesecu za predhodni mjesec uz obvezu podnošenja Obrasca JOPPD (članak 67. ZDOP). Obveza dostavljanja prvog JOPPD obrasca odnosi se za staž osiguranja za siječanj 2016., a dostavlja se najkasnije do 15.02.2016. godine. Voditi računa da se uplata doprinosa izvrši na dan podnošenja JOPPD obrasca.