07.06.2016.

Novi podaci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama od 06.06.2016.

Novi podaci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama od 06.06.2016.

Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci na osnovu kojeg primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekoračenje ..), a zaštićena primanja (sigurno) su izuzeta iz ovrhe.

Od 6.6. 2016. prilikom isplate primanja fizičkim osobama (plaće, dodataka na plaću, naknade za članstvo u upravi, ugovora o djelu i ostalih osobnih primanja) treba voditi računa o upisivanju  poziva na broj platitelja i  poziva na broj primatelja, koji su propisani kao obvezni podaci.

Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci na osnovu kojeg primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekoračenje ..), a  zaštićena primanja (sigurno) su izuzeta iz ovrhe.

U polja vezana za podatke o platitelju prema trenutno važećim propisima o načinu popunjavanja naloga za plaćanja treba upisati:

HR67   OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca – šifra vrste isplate

Šifrarnik vrsta isplate:

0 – isplata plaće

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

5 – isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka

6 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu

7 – isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno

8 – isplata primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema kojemu se utvrđuje obveza doprinosa

9 – isplata naknade plaće od poslodavca

10 – isplata mirovine

11 – isplata dohotka od osiguranja

12 – isplata dohotka od kapitala

13 – isplata dohotka od posebne vrste imovine

14 – isplata dohotka od imovinskih prava

15 – isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa

 

U polja vezana za podatke o  primatelju prema propisima o načinu popunjavanja naloga za plaćenja koji su u primjeni od 6.6.2016. obvezno se treba upisati:

   u polju Primatelj upisuje se ime i prezime primatelja primanja

   u polju IBAN primatelja upisuje se transakcijski račun primatelja

       u polju Poziv na broja primatelja:

HR69 40002-OIB isplatitelja-VOP (vrsta osobnih primanja prema šifarniku)

Primjerice (za isplatu plaće u cijelosti) HR69 40002 – 56789123456 – 100

Dakle, HR69 40002-OIB isplatitelja, a oznaka VOP se stavlja prema sljedećem šifarniku:

 

Šifra

Vrste osobnih primanja

100

Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

110

Isplata dijela osobnog primanja

120

Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

130

Ugovor o djelu

140

Rad za vrijeme školovanja

150

Isplata dividende

160

Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

170

Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

180

Najam

190

Prijevoz

200

Službeni put

210

Terenski dodatak

220

Naknada za odvojeni život

230

Naknada za bolovanje

240

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

250

Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade

260

Regres

270

Božićnica, uskrsnica

280

Dječji dar

290

Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo

300

Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

310

Pomoć u slučaju rođenja djeteta

320

Otpremnina

399

Ostala osobna primanja