08.04.2016.

Obveznici van sustava PDV-a – primanje usluga iz inozemstva

Obveznici van sustava PDV-a – primanje usluga iz inozemstva

U slučajevima kada tuzemne pravne i fizičke osobe izvan sustava PDV-a primaju usluge od inozemnih poreznih obveznika, činjenica da se ne nalaze u sustavu PDV-a u pravilu ih ne amnestira od obveze plaćanja PDV-a na primljene usluge.

U slučajevima kada tuzemne pravne i fizičke osobe izvan sustava PDV-a primaju usluge od inozemnih poreznih obveznika, činjenica da se ne nalaze u sustavu PDV-a u pravilu ih ne amnestira od obveze plaćanja PDV-a na primljene usluge. Kada mali porezni obveznik izvan sustava PDV-a (npr. obrtnik, škola, kazalište, dom zdravlja, udruga i sl.) prima usluge iz inozemstva, smatra se poreznim obveznikom za sve primljene ino-usluge. Kada pravna osoba koja nije porezni obveznik izvan sustava PDV-a (npr. grad, općina i sl.) prima usluge iz inozemstva, a ima dodijeljen PDV identifikacijski broj, smatra se poreznim obveznikom za sve primljene ino-usluge. Stoga, svi mali porezni obveznici te pravne osobe koje nisu porezni obveznici, ali imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj, koji primaju usluge od strane poreznih obveznika iz inozemstva na koje su kao primatelji usluga dužni obračunati i platiti PDV, moraju za obračunsko razdoblje (mjesec) u kojem je usluga na koju obračunavaju PDV primljena podnijeti prijavu PDV-a. Za razliku od poreznih obveznika upisanih u registar obveznika PDV-a, tuzemne pravne i fizičke osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (nisu u sustavu PDV-a) ne mogu ostvariti pravo na odbitak pretporeza, što znači da će po predmetnom osnovu doći do fizičkog odljeva novčanih sredstava za podmirenje obveze PDV-a, radi činjenice da se obveza za PDV iskazana u prijavi PDV-a ne može neutralizirati odbitkom pretporeza.