17.05.2016.

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine, te o objavljenoj minimalnoj plaći u RH za tekuću godinu.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine, te o objavljenoj minimalnoj plaći u RH za tekuću godinu.

1. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj - kolovoz 2015. iznosila je 5.693 kune (Nar. nov., br. 121/15). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate svih tražbina koje nisu porezni dug. S obzirom na čl. 173. st. 3. Ovršnog zakona u kojem je propisano da se tako utvrđeni iznos primjenjuje u idućoj godini, to znači da se ovo ograničenje primjenjuje na svaku isplatu plaće u 2016. pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2015. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2016. godine.

Ako je neto plaća radnika manja od 5.693 kn, od ovrhe je izuzet iznos od  2/3 neto plaće radnika-ovršenika. Stoga, ako radnik primjerice ima neto plaću 4.500 kn, njemu se mora isplatiti iznos od 3.000 kn (2/3 njegove plaće), dok je 1.500 kn (1/3 njegove plaće) raspoloživo za ovrhu.

Napomena: ova ograničenja nisu primjenjiva na ovrhu zbog zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, već se radi naplate tih tražbina primjenjuju drugačija ograničenja, nepovoljnija za radnika.

2. Visina minimalne plaće u 2016. utvrđena je u bruto iznosu od 3.120,00 kuna (Nar. nov., br. 140/15). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate poreznog duga što znači da je plaća u tom dijelu zaštićena od ovrhe.