17.05.2016.

Potpora za samozapošljavanje od HZZ-a nije primitak obrtnika

Potpora za samozapošljavanje od HZZ-a nije primitak obrtnika

Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 - 137/15), čl. 7. st. 2., propisano je da se porez na dohodak, pored ostalog, ne plaća na novčanu naknadu nezaposlenima isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 - 137/15), čl. 7. st. 2.,  propisano je da se porez na dohodak, pored ostalog,  ne plaća na novčanu naknadu nezaposlenima isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu (novčana naknada nezaposlenima koja se isplaćuje u mjesečnim anuitetima, novčana naknada koja se na zahtjev nezaposlene osobe isplaćuje u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja, samozapošljavanja ili volontiranja, novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja, jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova).

Temeljem navedenog, na potporu koju je HZZ isplatio obrtniku radi samozapošljavanja sukladno posebnim propisima na osnovi izrađenog poslovnog plana za zapošljavanje putem otvaranja obrta ne plaća se porez na dohodak te se niti ne uključuje u primitke iz čl. 24. Pravilnika kao niti u Obrazac PO-SD koji obvezno podnose osobe koje plaćaju paušalni porez.

Navedeno je objavljeno u mišljenju MF-Porezna uprava od 4.3.2016. http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19400