Knjigovodstvo neprofitnih organizacija

Knjigovodstvo za udruge

Nudimo usluge vođenja financijskog poslovanja:

 • udrugama i njihovim savezima
 • umjetničkim organizacijama
 • sindikatima
 • ustanovama
 • političkim strankama
 • zakladama i fondacijama

USTROJ I VOĐENJE TEMELJNIH POSLOVNIH KNJIGA SUKLADNO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU

KNJIGOVODSTVENA OBRADA

 • Knjigovodstvena obrada cjelokupne financijske dokumentacije (izvodi sa žiro računa, devizni izvodi, blagajnička dokumentacija, ulazni i izlazni računi, putni nalozi, plaće, honorari)

OBRAČUN PLAĆE I DRUGOG DOHOTKA

 • Usluge obračuna plaće i drugog dohotka, kao i vođenje evidencija vezanih uz isto (mjesečno, godišnje)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

 • Izrada godišnjih temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa prihoda i rashoda, bilješke uz financijska izvješća)

STATISTIČKI IZVJEŠTAJI

 • Sastavljanje kvartalnih i polugodišnjih statističkih izvještaja

IZRADA GODIŠNJE PRIJAVE NA DOBIT

OBRAČUN POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

IZRADA GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA

SAVJETI I KONZULTACIJE

 • Stručni savjeti i konzultacije prema potrebi iz područja računovodstva i financijskih procedura udruga