11.01.2017.

IZNOS PROSJEČNE PLAĆE ZA OVRHU NA PLAĆI U 2017. GODINI

IZNOS PROSJEČNE PLAĆE ZA OVRHU NA PLAĆI U 2017. GODINI

Ovrha na stalnim novčanim primanjima ovisi o objavljenoj prosječnoj neto plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj - kolovoz 2016. iznosila je 5.664 kune (Narodne novine br. 102/16.). To znači da ako je neto plaća...

17.05.2016.

Potpora za samozapošljavanje od HZZ-a nije primitak obrtnika

Potpora za samozapošljavanje od HZZ-a nije primitak obrtnika

Temeljem navedenog, na potporu koju je HZZ isplatio obrtniku radi samozapošljavanja sukladno posebnim propisima na osnovi izrađenog poslovnog plana za zapošljavanje putem otvaranja obrta ne plaća se porez na dohodak te se niti ne uključuje u primitke iz čl. 24. Pravilnika kao niti ...

17.05.2016.

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine, te o objavljenoj minimalnoj plaći u RH za tekuću godinu. 1. Prosječna ...

10.05.2016.

Donacije hrane kao porezno priznati manjak

Donacije hrane kao porezno priznati manjak

Posljednjim su izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 130/15) propisane nove odredbe o doniranju hrane kao porezno priznatom manjku dobara u smislu PDV-a. Tako se, sukladno čl. 26. st. 6. Pravilnika o PDV-u, porezno priznatim manjkom dobara smatraju isporuke h...

10.05.2016.

Druga djelatnost - uplatni računi za doprinose

Druga djelatnost - uplatni računi za doprinose

Fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak, po osnovi obavljanja druge djelatnosti obvezni su plaćati doprinose na osnovicu koju čini iznos godišnje dobiti/dohotka, najviše do osnovice propisane Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguran...

08.04.2016.

Obveznici van sustava PDV-a – primanje usluga iz inozemstva

Obveznici van sustava PDV-a – primanje usluga iz inozemstva

U slučajevima kada tuzemne pravne i fizičke osobe izvan sustava PDV-a primaju usluge od inozemnih poreznih obveznika, činjenica da se ne nalaze u sustavu PDV-a u pravilu ih ne amnestira od obveze plaćanja PDV-a na primljene usluge. Kada mali porezni obveznik izvan sustava PDV-a (npr. obrtnik, &s...

06.04.2016.

Fiskalizacija kod obrtnika paušalista

Fiskalizacija kod obrtnika paušalista

Obrti koji se oporezuju paušalno smatraju se malim obveznicima fiskalizacije. Oni ne moraju, ali mogu, izabrati ispostavljanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja. U svrhu fiskalizacije imaju sljedeće obveze: internim aktom opisati poslovni prostor i oznaku operatera – osob...

18.02.2016.

Odgođena obveza podnošenja Obrasca OPZ-STAT-1

Odgođena obveza podnošenja Obrasca OPZ-STAT-1

Porezna uprave je na svojim internetskim stranicama dala sljedeću obavijest: „Obavještavamo sve obveznike sastavljanja i podnošenja Obrasca OPZ-STAT-1 da je, od strane ministra financija, potpisan i na objavu poslan Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjim...

10.02.2016.

IZNOS DOPRINOSA ZA OSOBNO OSIGURANJE OBRTNIKA U 2016. GODINI

IZNOS DOPRINOSA ZA OSOBNO OSIGURANJE OBRTNIKA U 2016. GODINI

Iznos doprinosa za osobno osiguranje obrtnika za 2016. godinu utvrđuje se na osnovu prosječne plaće, u skladu s odredbom članka 7. točke 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblj...

10.02.2016.

UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE U 2016. GODINI

UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE U 2016. GODINI

Vlada RH je na sjednici održanoj dana 30.12.2015. donijela Uredbu o visini minimalne plaće sukladno kojoj će minimalna plaća od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznositi 3.120,00 kuna bruto, što je porast za 90,45 kuna u odnosu na visinu minimalne plaće u 2015. godini. Uredba je...

14.01.2016.

Obavezni elementi računa

Obavezni elementi računa

Obvezni elementi računa propisani su sa više Zakona. U nastavku Vam donosimo sažete elemente računa.   Članak 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje obvezni sadržaj računa. Temeljem navedenog članka račun mora sadržavati slijedeće podatke: •redni broj i datum i...

13.01.2016.

Izmjena i dopuna novog zakona o računovodstvu

Izmjena i dopuna novog zakona o računovodstvu

U Narodnim novinama broj 134/2015 izmijenjen i dopunjen je novi Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/2015) u sljedećim dijelovima: - odgođena je primjena novog kontnog plana tek od 1.1.2017. Obvezuje se Odbor za standarde financijskog izvještavanja da do 30. lipnja 2016. donese novi k...