Knjigovodstvene usluge za obrte, OPG-ove i slobodna zanimanja

Knjigovodstvo za obrte

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA NA TEMELJU PRIMLJENIH KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

  • knjige ulaznih računa
  • knjige izlaznih računa
  • knjige primitaka i izdataka
  • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika

IZRADA POPISA DUGOTRAJNE IMOVINE

PRIPREMA OBRAČUNA PDV-a

  • Mjesečni ili kvartalni obračuni PDV-a

POREZNE PRIJAVE

  • Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak

IZRADA MJESEČNIH OBRAČUNA PLAĆA RADNIKA

  • S propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće

PRIJAVE/ODJAVE RADNIKA

PLATNI PROMET

  • Prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja

RAZNA IZVJEŠĆA, EVIDENCIJE, STATISTIKE - PO DOGOVORU